Type atleast three letters to find.

MASATO YOKOI

  • Japan

First Runner 14 Mar 2012
Misaki Timber (Jpn)  
Funabashi (Jpn)  |  Diolite Kinen Stakes (Local Grade 2) (Dirt)
First Win 01 Feb 2018
Seiyu Boy (Jpn)
Nagoya (Jpn)  |  Race 8: Three Year Old & Up
Best Horse :
CRAQUE (Timeform Rating 83)

MASATO YOKOI's Career

Trainer Statistics

Last 100 Runners
Career
Trainer Name Wins Win (%) Places Place (%) Rides PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
YOSHIYUKI SAKAGUCHI 1 7.1% 5 42.9% 14 $12,396 0 0 0 0 $0.37
MANABU KURACHI 0 0.0% 3 10.3% 29 $6,110 0 0 0 0 -
UTO HIDEKI 0 0.0% 2 10.5% 19 $4,087 0 0 0 0 -
KATSUTOSHI TAKEGUCHI 0 0.0% 0 0.0% 15 - 0 0 0 0 -
YUKIO ABE 0 0.0% 1 20.0% 5 $925 0 0 0 0 -
SATORU SETOGUCHI 0 0.0% 0 0.0% 5 $767 0 0 0 0 -
FUTOSHI TAKESHITA 0 0.0% 0 0.0% 4 - 0 0 0 0 -
KATSUMI ITO 0 0.0% 0 0.0% 3 - 0 0 0 0 -
NOBUYUKI HONNA 0 0.0% 0 0.0% 3 - 0 0 0 0 -
HITOSHI MIYAMOTO 0 0.0% 0 0.0% 1 - 0 0 0 0 -
KESATOSHI SAKURAI 0 0.0% 0 0.0% 1 - 0 0 0 0 -
TSUYOSHI KAWANISHI 0 0.0% 0 0.0% 1 - 0 0 0 0 -
Trainer Name Wins Win (%) Places Place (%) Rides PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
YUKIO ABE 37 5.0% 107 19.3% 745 $280,820 0 0 0 0 $0.65
YOSHIYUKI SAKAGUCHI 14 5.0% 42 19.9% 281 $75,528 0 0 0 0 $0.28
KESATOSHI SAKURAI 9 4.8% 32 21.7% 189 $27,747 0 0 0 0 $0.28
TAKAO TSUKADA 9 4.9% 30 21.4% 182 $48,532 0 0 0 0 $0.14
HIROMICHI NIIYAMA 7 4.3% 19 16.1% 161 $23,959 0 0 0 0 $1.19
FUTOSHI TAKESHITA 3 1.1% 31 12.6% 269 $61,772 0 0 0 0 $0.11
KANJI UCHIMURA 2 0.8% 32 14.4% 236 $31,354 0 0 0 0 $0.04
MANABU KURACHI 2 1.2% 20 12.8% 172 $39,174 0 0 0 0 $0.05
UTO HIDEKI 2 1.5% 12 10.3% 136 $26,148 0 0 0 0 $0.53
AKIRA NARITA 2 3.3% 8 16.4% 61 $11,596 0 0 0 0 $0.58
TADASHI INOUE 1 2.6% 1 5.3% 38 $5,969 0 0 0 0 $5.45
KATSUTOSHI TAKEGUCHI 0 0.0% 5 2.7% 183 $11,487 0 0 0 0 -
KATSUMI ITO 0 0.0% 6 4.1% 146 $12,600 0 0 0 0 -
TORU ARAMAKI 0 0.0% 5 20.0% 25 $6,178 0 0 0 0 -
MASAHARU FUJITA 0 0.0% 0 0.0% 17 $320 0 0 0 0 -

Seasons Summary Statistics

Season Wins Win (%) Places Place (%) Rides PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
2023/24 3 1.1% 25 10.2% 275 $54,026 0 0 0 0 $0.26
2022/23 4 1.0% 30 8.1% 418 $71,272 0 0 0 0 $0.06
2021/22 7 1.8% 41 12.1% 397 $104,736 0 0 0 0 $0.14
2020/21 6 1.9% 24 9.6% 311 $70,208 0 0 0 0 $0.17
2019/20 7 2.6% 35 15.4% 273 $97,607 0 0 0 0 $0.32
2018/19 16 6.5% 34 20.4% 245 $92,313 0 0 0 0 $1.91
2017/18 9 3.2% 51 21.7% 277 $58,086 0 0 0 0 $0.35
2016/17 8 3.0% 35 16.0% 269 $37,289 0 0 0 0 $0.38
2015/16 15 6.0% 38 21.3% 249 $47,752 0 0 0 0 $0.53
2014/15 13 6.6% 43 28.4% 197 $35,050 0 0 0 0 $0.54
Overall 88 3.0% 356 12.2% 2913 $668,339 0 0 0 0 $0.40