Type atleast three letters to find.

Yoichiro Muro

  • Japan

Best Horse :
LONDON TESORO (Timeform Rating 107)

Yoichiro Muro's Career

Latest Rides

FP Date Course Runner Div Type Distance PM AUD $ Trainer Time
8 of 11 29 Nov 2023 FUND RICH AROMA $43.3 3U B3 1000m $50,906 TAKASHI MIZUNO 1:01.40
9 of 11 29 Nov 2023 FUND YAMAJUN HIBANA $35.3 3U C2 1200m $18,854 HIRONORI UNOKI 1:14.90
5 of 11 24 Nov 2023 URWD RICH AROMA $37.9 3U B3 800m $50,906 TAKASHI MIZUNO 0:46.80
2 of 12 24 Nov 2023 URWD STEEL SHUTTLE $3.9 3U B3 1500m $41,479 K OKADA 1:36.50
3 of 12 24 Nov 2023 URWD YELLOW RIBBON $22 3U C2 1500m $18,854 TOMOYUKI FUJIHARA 1:38.00
2 of 12 24 Nov 2023 URWD METEOR CAFE $38.9 3U C2 1400m $20,739 TAKESHI MINOWA 1:31.00
6 of 11 24 Nov 2023 URWD MORNING IRIS $42.6 3 COND 1400m $22,625 SHINOBU HASEGAWA 1:30.30
6 of 9 24 Nov 2023 URWD GOLDIG $64 3 COND 1400m $22,625 TSUKASA KAIBAZAWA 1:34.00
6 of 9 24 Nov 2023 URWD BIKYAKU $19.2 2 COND 1400m $37,708 HIRONORI UNOKI 1:32.40
11 of 12 23 Nov 2023 URWD CHIHAYA $20.3 3U B3 1400m $50,906 HIRONORI UNOKI 1:27.80

Trainer Statistics

Last 100 Runners
Career
Trainer Name Wins Win (%) Places Place (%) Rides PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
TAKASHI MIZUNO 2 20.0% 3 50.0% 10 $54,918 0 0 0 0 $1.30
HIROTSUGU OZAWA 2 40.0% 1 60.0% 5 $20,467 0 0 0 0 $1.08
HIRONORI UNOKI 1 4.0% 3 16.0% 25 $44,792 0 0 0 0 $0.39
TSUKASA KAIBAZAWA 1 25.0% 0 25.0% 4 $8,307 0 0 0 0 $13.52
YUMIKO IRIGUCHI 1 100.0% 0 100.0% 1 $10,474 0 0 0 0 $4.00
MASAMI YOSHIDA 0 0.0% 1 14.3% 7 $3,381 0 0 0 0 -
TOMOYUKI FUJIHARA 0 0.0% 2 40.0% 5 $9,381 0 0 0 0 -
KENJI ARAI 0 0.0% 0 0.0% 4 - 0 0 0 0 -
KAZUMI TAKEI 0 0.0% 1 25.0% 4 $8,380 0 0 0 0 -
SATOSHI KOKUBO 0 0.0% 0 0.0% 4 - 0 0 0 0 -
SHINOBU HASEGAWA 0 0.0% 1 33.3% 3 $2,095 0 0 0 0 -
MORIO KAWAMURA 0 0.0% 0 0.0% 3 - 0 0 0 0 -
KENJI UCHINO 0 0.0% 0 0.0% 3 - 0 0 0 0 -
SHINSUKE KUDO 0 0.0% 0 0.0% 3 - 0 0 0 0 -
KAZUNORI SAKAI 0 0.0% 0 0.0% 3 - 0 0 0 0 -
Trainer Name Wins Win (%) Places Place (%) Rides PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
HIRONORI UNOKI 10 8.5% 21 26.5% 117 $224,275 0 0 0 0 $0.28
SATOSHI KOKUBO 6 17.1% 7 37.1% 35 $146,196 0 0 0 0 $0.64
TAKASHI MIZUNO 5 8.2% 10 24.6% 61 $110,818 0 0 0 0 $0.36
SHINSUKE KUDO 4 14.3% 4 28.6% 28 $66,164 0 0 0 0 $2.26
HIROTSUGU OZAWA 3 8.8% 4 20.6% 34 $52,689 0 0 0 0 $0.21
KENJI UCHINO 3 10.7% 7 35.7% 28 $57,818 0 0 0 0 $1.18
TOMOYUKI FUJIHARA 2 6.3% 10 37.5% 32 $72,408 0 0 0 0 $0.41
SHINOBU HASEGAWA 2 6.5% 4 19.4% 31 $41,546 0 0 0 0 $0.58
MAKI HIRAYAMA 2 7.7% 6 30.8% 26 $55,532 0 0 0 0 $0.35
YUMIKO IRIGUCHI 2 50.0% 0 50.0% 4 $21,142 0 0 0 0 $2.58
NOBUHIRO ONODERA 1 3.7% 2 11.1% 27 $34,301 0 0 0 0 $1.92
MORIO KAWAMURA 1 3.8% 5 23.1% 26 $35,278 0 0 0 0 $0.13
TSUKASA KAIBAZAWA 1 5.0% 2 15.0% 20 $25,463 0 0 0 0 $2.70
KENJI TSUKIOKA 1 8.3% 2 25.0% 12 $48,192 0 0 0 0 $0.82
KATSUNORI ARAYAMA 1 25.0% 0 25.0% 4 $53,671 0 0 0 0 $4.85

Seasons Summary Statistics

Season Wins Win (%) Places Place (%) Rides PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
2023/24 9 5.9% 22 20.4% 152 $242,910 0 0 0 0 $0.61
2022/23 28 5.4% 68 18.6% 515 $820,539 0 0 0 0 $0.44
2021/22 8 7.4% 20 25.9% 108 $185,732 0 0 0 0 $0.50
Overall 45 5.8% 110 14.2% 775 $1,249,181 0 0 0 0 $0.50