Type atleast three letters to find.

H KAWACHI

  • Japan

First Runner 12 Mar 2005
Midnight Talk (Jpn)  
Hanshin Dirt (Jpn)  |  Maiden Race
First Win 10 Apr 2005
Midnight Talk (Jpn)
Hanshin Dirt (Jpn)  |  Maiden Race
Best Horse :
SUNRISE SOAR (Timeform Rating 114)
First Group Win (G2):
YAMANIN KINGLY (23 Aug 2009)
AGNES DIGITAL (USA)  YAMANIN ARENA (JPN)  [By SUNDAY SILENCE (USA)]

H KAWACHI's Career

Latest Runners

FP Date Course Runner Div Type Distance PM AUD $ Jockey Time
1 of 12 03 Nov 2023 JAOH ICON TAILOR $1.8 3U COND 1800m $1,036,975 KOHEI MATSUYAMA 1:52.90
6 of 16 22 Oct 2023 KYOD DRAPE SUNRISE $61.4 2 MDN 1400m $108,820 NANA KAWAHARADA 1:25.70
13 of 14 15 Oct 2023 KYOD SUNRISE SHERRY $57.3 3U ALLOW 1800m $368,500 TAIGA TSUNODA 1:50.90
6 of 12 25 Jun 2023 JHAN WONDER CATALINA $15 3U ALLOW 1400m $327,260 TAISEI DANNO 1:21.00
4 of 12 30 Apr 2023 JAKY WONDER CATALINA $29.2 4U ALLOW 1400m $335,320 TAISEI DANNO 1:20.80
9 of 15 09 Apr 2023 HAND SUNRISE SHERRY $51.7 4U ALLOW 1800m $399,280 TAISEI DANNO 1:52.10
8 of 12 02 Apr 2023 HAND THOUSAND SMILE $18.2 4UFM ALLOW 1800m $244,380 TAIGA TSUNODA 1:55.50
6 of 12 02 Apr 2023 JHAN SUNRISE PEACE $12.9 3 ALLOW 1600m $167,270 R WADA 1:32.70
15 of 16 02 Apr 2023 HAND HOSHO RUSTY $12.5 3 MDN 1400m $117,810 TAISEI DANNO 1:26.20
8 of 11 26 Mar 2023 JACY MEISHO KENKON $54.1 4U ALLOW 2200m $165,740 R WADA 2:20.10

Jockey Statistics

Last 100 Rides
Career
Jockey Name Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
KOJI NISHIZUKA 2 15.4% 2 30.8% 13 $242,895 0 0 0 0 $1.25
MIRAI IWATA 2 25.0% 2 50.0% 8 $353,659 0 0 0 0 $0.74
AKATSUKI TOMITA 1 7.7% 4 38.5% 13 $297,970 0 0 0 0 $0.62
YUJI HISHIDA 1 14.3% 1 28.6% 7 $332,894 0 0 0 1 $2.96
H MIYUKI 1 16.7% 2 50.0% 6 $136,397 0 0 0 0 $0.63
KOHEI MATSUYAMA 1 100.0% 0 100.0% 1 $628,470 0 0 0 0 $2.80
TAIGA TSUNODA 0 0.0% 2 20.0% 10 $82,881 0 0 0 0 -
NANA KAWAHARADA 0 0.0% 5 55.6% 9 $105,191 0 0 0 0 -
KEISUKE DAZAI 0 0.0% 1 14.3% 7 $82,580 0 0 0 0 -
TAISEI DANNO 0 0.0% 2 28.6% 7 $269,969 0 0 0 0 -
K IKEZOE 0 0.0% 0 0.0% 3 $5,838 0 0 0 0 -
KANTA TAGUCHI 0 0.0% 0 0.0% 3 $9,109 0 0 0 0 -
HARUHIKO KAWASU 0 0.0% 0 0.0% 2 - 0 0 0 0 -
YUTAKA TAKE 0 0.0% 0 0.0% 2 - 0 0 0 0 -
R WADA 0 0.0% 0 0.0% 1 - 0 0 0 0 -
Jockey Name Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
Y KAWADA 37 15.7% 68 44.5% 236 $6,888,531 0 0 0 0 $1.09
TSUBASA IWASAKI 36 7.6% 64 21.1% 473 $6,059,157 0 0 0 0 $0.96
YUTAKA TAKE 36 14.7% 72 44.1% 245 $8,274,406 0 0 1 1 $0.68
S FUJITA 26 14.0% 35 32.8% 186 $4,586,645 0 0 0 0 $1.32
H MIYUKI 16 9.9% 30 28.6% 161 $3,667,566 0 0 0 0 $0.52
HAYATO YOSHIDA 12 14.5% 12 28.9% 83 $2,964,841 0 0 0 0 $2.23
M DEMURO 11 19.3% 15 45.6% 57 $3,406,187 0 0 2 0 $1.18
MAMORU ISHIBASHI 9 3.9% 33 18.2% 231 $2,062,369 0 0 0 0 $0.41
S HAMANAKA 9 10.1% 25 38.2% 89 $2,586,547 0 1 0 0 $2.23
KODAI HASEGAWA 8 12.5% 10 28.1% 64 $1,225,977 0 0 0 0 $1.27
C P LEMAIRE 8 18.2% 4 27.3% 44 $1,271,728 0 0 0 0 $0.80
K WATANABE 7 5.9% 11 15.3% 118 $1,094,371 0 0 0 0 $0.55
KYOSUKE KOKUBUN 7 8.3% 6 15.5% 84 $940,483 0 0 0 0 $1.71
Y FUKUNAGA 7 17.9% 10 43.6% 39 $2,111,165 0 0 1 0 $0.77
K TAKE 6 5.8% 17 22.3% 103 $1,179,800 0 0 0 0 $0.37

Seasons Summary Statistics

Season Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
2023/24 6 8.6% 19 35.7% 70 $2,231,722 0 0 0 1 $0.52
2022/23 12 5.6% 37 22.9% 214 $3,095,443 0 0 0 0 $0.42
2021/22 13 5.4% 30 18.0% 239 $3,470,705 0 0 0 0 $0.28
2020/21 18 7.2% 37 22.0% 250 $4,293,096 0 0 0 0 $0.97
2019/20 14 5.6% 51 26.2% 248 $4,439,412 0 0 0 1 $0.49
2018/19 16 6.8% 39 23.5% 234 $4,875,442 0 0 0 0 $0.92
2017/18 24 9.8% 39 25.7% 245 $5,197,563 0 0 1 1 $0.75
2016/17 18 7.1% 43 24.0% 254 $4,957,223 0 1 0 0 $1.30
2015/16 28 10.4% 53 30.0% 270 $5,556,858 0 0 0 0 $1.23
2014/15 26 9.2% 50 26.8% 284 $4,936,644 0 0 0 0 $0.61
Overall 373 8.2% 753 16.5% 4562 $84,417,895 0 2 4 3 $0.80