Type atleast three letters to find.

K MINAI

  • Japan

First Runner 24 Nov 2001
Wing Arrow (Jpn)  
Tokyo Dirt (Jpn)  |  Japan Cup Dirt (Grade 1)
First Win 19 Jan 2002
Foundry Mayasan (Jpn)
Kokura (Jpn)  |  Allowance Race
Best Horse :
TAMAMO HOT PLAY (Timeform Rating 118)
FUJI KISEKI (JPN)  HOT PLAY (JPN)  [By NORTHERN TASTE (CAN)]
First Group Win (G2):
TAMAMO HOT PLAY (30 Oct 2004)
FUJI KISEKI (JPN)  HOT PLAY (JPN)  [By NORTHERN TASTE (CAN)]

K MINAI's Career

Latest Runners

FP Date Course Runner Div Type Distance PM AUD $ Jockey Time
12 of 16 18 Dec 2022 HAND MEISHO TSUWABUKI $9 3U ALLOW 1200m $313,760 KOHEI MATSUYAMA 1:12.00
4 of 16 26 Nov 2022 HAND MOZU MAZOKU $61.4 3U ALLOW 1800m $374,430 YUTAKA TAKE 1:50.30
8 of 13 26 Nov 2022 HAND MEISHO GHIBLI $2.7 3U ALLOW 1800m $222,470 YUTAKA TAKE 1:51.50
3 of 5 20 Nov 2022 JHAN MEISHO KOGIKU $13.2 2 ALLOW 1400m $207,920 R WADA 1:22.30
8 of 16 13 Nov 2022 HAND MEISHO MIRAI $147.1 3U OPEN 1200m $446,620 S AKIYAMA 1:09.10
3 of 13 23 Oct 2022 JHAN MEISHO HABOTAN $11 3U ALLOW 1200m $310,640 FUMA IZUMIYA 1:08.70
11 of 15 23 Oct 2022 HAND ASTER NARANJA $187.1 3U ALLOW 1400m $156,550 YUSAKU KOKUBUN 1:24.10
3 of 15 16 Oct 2022 HAND MEISHO MIKAWA $11.2 3U ALLOW 1800m $379,150 YUTAKA TAKE 1:52.70
2 of 13 16 Oct 2022 HAND MEISHO GHIBLI $3.3 3U ALLOW 1800m $225,270 YUTAKA TAKE 1:52.70
8 of 17 26 Jun 2022 JHAN MEISHO IJIGEN $119.7 3U ALLOW 1400m $317,440 DAITO OZAWA 1:20.50

Jockey Statistics

Last 100 Rides
Career
Jockey Name Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
FUMA IZUMIYA 1 6.3% 3 25.0% 16 $378,307 0 0 0 0 $0.15
S AKIYAMA 1 10.0% 2 30.0% 10 $289,579 0 0 0 0 $0.44
HEART KAMEDA 1 10.0% 2 30.0% 10 $147,720 0 0 0 0 $0.75
YOSHIHIRO FURUKAWA 1 14.3% 0 14.3% 7 $97,291 0 0 0 0 $2.20
YUTAKA TAKE 0 0.0% 0 0.0% 7 $89,818 0 0 0 0 -
S HAMANAKA 0 0.0% 1 20.0% 5 $113,770 0 0 0 0 -
YAMATO TSUNODA 0 0.0% 0 0.0% 5 $18,950 0 0 0 0 -
TAIGA TSUNODA 0 0.0% 0 0.0% 4 - 0 0 0 0 -
MANAMI NAGASHIMA 0 0.0% 0 0.0% 4 $6,131 0 0 0 0 -
R WADA 0 0.0% 1 25.0% 4 $27,611 0 0 0 0 -
KEISUKE DAZAI 0 0.0% 0 0.0% 3 $34,777 0 0 0 0 -
YUSAKU KOKUBUN 0 0.0% 0 0.0% 3 - 0 0 0 0 -
SEINA IMAMURA 0 0.0% 0 0.0% 3 $6,131 0 0 0 0 -
MAKOTO OKABE 0 0.0% 0 0.0% 2 $691 0 0 0 0 -
KEN TANAKA 0 0.0% 0 0.0% 2 - 0 0 0 0 -
Jockey Name Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
YOSHIHIRO FURUKAWA 55 8.9% 88 23.2% 616 $12,367,702 0 0 3 2 $1.75
R WADA 54 8.8% 131 30.0% 617 $12,961,476 0 1 3 0 $0.66
YUTAKA TAKE 44 21.8% 48 45.5% 202 $8,399,890 0 0 1 0 $1.08
S KUMAZAWA 18 10.8% 25 25.9% 166 $3,647,645 0 0 1 0 $1.22
T SATO 12 11.2% 20 29.9% 107 $2,352,716 0 0 0 0 $2.22
FUMA IZUMIYA 11 7.7% 31 29.4% 143 $2,383,023 0 0 0 0 $0.40
DAISAKU MATSUDA 11 12.5% 12 26.1% 88 $1,658,248 0 0 0 0 $1.59
K IKEZOE 10 8.8% 15 21.9% 114 $1,716,286 0 0 0 0 $0.84
KOUTA FUJIOKA 10 11.4% 15 28.4% 88 $2,155,851 0 0 1 0 $1.53
KATSUMI ANDO 10 19.6% 15 49.0% 51 $1,731,894 0 0 0 0 $1.00
T KOSAKA 9 8.7% 16 24.0% 104 $2,801,270 0 0 0 0 $0.38
S HAMANAKA 9 12.2% 16 33.8% 74 $1,579,960 0 0 0 0 $2.07
SHINJI KAWASHIMA 8 4.5% 22 16.8% 179 $1,600,262 0 0 0 0 $1.03
K WATANABE 8 7.7% 12 19.2% 104 $2,981,587 0 0 1 0 $1.39
H MIYUKI 7 5.4% 20 20.8% 130 $2,138,404 0 0 0 0 $0.55

Seasons Summary Statistics

Season Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
2022/23 8 4.5% 30 21.5% 177 $3,029,208 0 0 0 0 $0.37
2021/22 25 8.3% 55 26.4% 303 $4,941,709 0 0 0 0 $0.63
2020/21 28 9.5% 64 31.3% 294 $6,028,986 0 0 0 2 $0.51
2019/20 17 6.4% 40 21.3% 267 $5,922,347 0 0 0 0 $0.50
2018/19 28 10.3% 39 24.7% 271 $6,036,552 0 0 1 0 $0.59
2017/18 27 9.8% 35 22.5% 276 $6,263,050 0 0 2 1 $0.89
2016/17 26 9.2% 37 22.3% 283 $6,046,798 0 0 0 0 $1.38
2015/16 25 8.2% 51 24.9% 305 $4,417,215 0 0 0 0 $1.02
2014/15 26 9.0% 48 25.5% 290 $4,752,009 0 0 0 0 $2.44
2013/14 15 5.2% 43 20.1% 288 $3,923,942 0 1 1 0 $1.19
Overall 446 7.8% 870 15.3% 5702 $99,871,684 0 2 10 3 $0.90