Type atleast three letters to find.

YOICHI KURIMOTO

  • Japan

First Runner 22 May 2016
Good For You (Jpn)  
Kyoto (Jpn)  |  Three Year Old 5,000,000 & Less
First Win 06 Sep 2018
Backfire (Jpn)
Kasamatsu (Jpn)  |  Race 8: Three Year Old & Up
Best Horse :
CHEDDAR (Timeform Rating 86)

YOICHI KURIMOTO's Career

Latest Runners

FP Date Course Runner Div Type Distance PM AUD $ Jockey Time
11 of 14 30 Sep 2020 FUND DER GREINE $852.4 3U OPEN LR 1800m $697,973 TAKAYUKI MORISHIMA 1:50.50
13 of 14 30 Sep 2020 FUND KITANO ITTOSEI $635.4 3U OPEN LR 1800m $697,973 TOSHIKI IKEDA 1:50.50
13 of 14 11 Mar 2020 FUND KITANO ITTOSEI $700.5 4U OPEN LR 2400m $768,145 TOSHIKI IKEDA 2:36.60
16 of 16 02 Jul 2016 JACY GOOD FOR YOU $503.7 3U ALLOW 1600m $269,580 TOMOHIKO YOSHII 1:34.00
14 of 16 22 May 2016 JAKY GOOD FOR YOU $383.6 3 ALW-5M 1200m $167,750 TOMOHIKO YOSHII 1:08.60

Jockey Statistics

Last 100 Rides
Career
Jockey Name Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
TAKASHI MATSUMOTO 3 12.5% 7 41.7% 24 $25,718 0 0 0 0 $0.26
TOMOMORI SYOTARO 2 22.2% 3 55.6% 9 $16,637 0 0 0 0 $1.93
SEIGO TSUKAMOTO 2 50.0% 0 50.0% 4 $14,052 0 0 0 0 $1.92
HOSOKAWA SATOSHI 1 6.7% 1 13.3% 15 $8,398 0 0 0 0 $0.25
SHOYA HOZONO 1 11.1% 1 22.2% 9 $8,218 0 0 0 0 $0.30
ISSHIN MATSUMOTO 1 11.1% 1 22.2% 9 $7,138 0 0 0 0 $0.97
TATSUYA WATANABE 1 20.0% 2 60.0% 5 $6,913 0 0 0 0 $0.42
SHIN HIGASHIKAWA 1 33.3% 0 33.3% 3 $4,496 0 0 0 0 $0.60
KYOKA FUKAZAWA 1 33.3% 2 100.0% 3 $6,969 0 0 0 0 $1.17
SEIJI KATO 1 50.0% 0 50.0% 2 $4,496 0 0 0 0 $2.70
MAKOTO OKABE 0 0.0% 5 62.5% 8 $7,914 0 0 0 0 -
NAGAE KEIGO 0 0.0% 0 0.0% 5 $450 0 0 0 0 -
HITOMI MIYASHITA 0 0.0% 2 66.7% 3 $3,148 0 0 0 0 -
DAIMYO OTSHATA 0 0.0% 1 100.0% 1 $899 0 0 0 0 -
Jockey Name Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
TOSHIKI IKEDA 53 9.1% 160 36.7% 580 $304,489 0 0 0 0 $1.29
MASAYUKI YAMASHITA 38 17.8% 47 39.9% 213 $143,793 0 0 0 0 $1.46
MAKOTO OKABE 36 16.7% 70 49.1% 216 $182,170 0 0 0 0 $0.52
TAKASHI MATSUMOTO 21 15.2% 38 42.8% 138 $138,819 0 0 0 0 $0.66
MASAAKI OHATA 20 19.8% 20 39.6% 101 $65,794 0 0 0 0 $0.91
TAKAYUKI MORISHIMA 15 6.9% 42 26.1% 218 $91,215 0 0 0 0 $1.01
TOMOMORI SYOTARO 14 10.1% 28 30.4% 138 $109,584 0 0 0 0 $0.73
TOMOHIKO YOSHII 14 10.9% 42 43.4% 129 $62,349 0 0 0 0 $1.01
TATSUYA WATANABE 12 12.8% 28 42.6% 94 $67,534 0 0 0 0 $0.34
HIROSHI OHARA 11 6.2% 54 36.5% 178 $54,738 0 0 0 0 $0.44
TSUTSUI YUSUKE 10 13.5% 18 37.8% 74 $35,998 0 0 0 0 $0.49
AOI KINOMAE 9 10.7% 21 35.7% 84 $50,632 0 0 0 0 $0.72
SHIN HIGASHIKAWA 9 11.0% 10 23.2% 82 $45,868 0 0 0 0 $1.39
MASANORI HIGASHIKAWA 7 38.9% 2 50.0% 18 $19,752 0 0 0 0 $1.14
KYOKA FUKAZAWA 5 8.6% 10 25.9% 58 $48,257 0 0 0 0 $0.57

Seasons Summary Statistics

Season Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
2022/23 51 9.6% 114 31.1% 530 $409,717 0 0 0 0 $0.55
2021/22 47 9.9% 87 28.3% 474 $285,441 0 0 0 0 $0.58
2020/21 13 6.3% 52 31.6% 206 $94,955 0 0 0 0 $0.64
2019/20 30 7.4% 97 31.5% 403 $164,651 0 0 0 0 $1.62
2018/19 32 9.2% 93 35.8% 349 $172,580 0 0 0 0 $0.50
2017/18 36 10.0% 103 38.5% 361 $213,219 0 0 0 0 $0.72
2016/17 62 18.3% 84 43.2% 338 $286,247 0 0 0 0 $1.26
2015/16 41 14.1% 71 38.5% 291 $175,750 0 0 0 0 $0.62
2014/15 6 7.9% 25 40.8% 76 $17,829 0 0 0 0 $0.88
Overall 318 10.5% 726 24.0% 3028 $1,820,389 0 0 0 0 $0.80