Type atleast three letters to find.

YOSHIYUKI SAKAGUCHI

  • Japan

First Runner 27 Nov 2011
Itsudemoitsumademo (Jpn)  
Kyoto (Jpn)  |  Shiragiku Sho
First Win 11 Sep 2018
Feather Spirit (Jpn)
Nagoya (Jpn)  |  Race 8: Three Year Old & Up
Best Horse :
CRUSADES SPIRITS (Timeform Rating 98)

YOSHIYUKI SAKAGUCHI's Career

Latest Runners

FP Date Course Runner Div Type Distance PM AUD $ Jockey Time
8 of 11 01 Jun 2022 URWD WIN HEILAND $227.5 4U OPEN LR 1400m $646,177 SOICHI KATO 1:25.30
13 of 13 31 Aug 2021 JAKW MEISHO AWAJI $248 3U COND 1600m $294,518 SHINICHI MARUYAMA 1:40.30
13 of 15 03 Nov 2020 JAOH YOMI $803.2 3U OPEN LR 1800m $947,268 SHINICHI MARUYAMA 1:51.10
12 of 14 22 Jul 2020 FUND EISHIN TEXAS $195.6 3U COND 1000m $713,512 KAKERU MIZUNO 0:58.50
13 of 13 03 Mar 2018 JHAN CRUSADES SPIRITS $199.8 3 ALLOW 1400m $166,140 TERUHIRO ASANO 1:21.90
13 of 16 27 Jan 2018 CHUD CRUSADES SPIRITS $106.1 3 OPEN 1400m $222,010 TERUHIRO ASANO 1:26.00
9 of 9 21 Feb 2016 JAKY LEAD QUEEN $148.0 3 ALLOW 1800m $225,630 TERUHIRO ASANO 1:52.40
12 of 12 16 Jan 2016 JAKY MEISA $470.1 3 ALLOW 1600m $221,160 TOMONORI SATO 1:33.70
10 of 10 27 Dec 2015 JHAN LEAD QUEEN $192.1 2 ALLOW 1600m $220,250 TERUHIRO ASANO 1:35.80
10 of 12 20 Dec 2015 JHAN MEISA $191.7 2 ALW-5M 1200m $155,490 TOMOHIKO YOSHII 1:09.40

Jockey Statistics

Last 100 Rides
Career
Jockey Name Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
SHINICHI MARUYAMA 5 15.2% 4 27.3% 33 $41,105 0 0 0 0 $22.77
KODAI ASANO 2 40.0% 0 40.0% 5 $13,489 0 0 0 0 $6.84
DAIMYO OTSHATA 1 16.7% 0 16.7% 6 $11,387 0 0 0 0 $4.78
HITOMI MIYASHITA 1 50.0% 0 50.0% 2 $5,058 0 0 0 0 $0.85
HOSOKAWA SATOSHI 0 0.0% 0 0.0% 14 $764 0 0 0 0 -
SOICHI KATO 0 0.0% 5 71.4% 7 $12,072 0 0 0 0 -
SEIGO TSUKAMOTO 0 0.0% 2 33.3% 6 $4,845 0 0 0 0 -
TERUHIRO ASANO 0 0.0% 1 20.0% 5 $2,338 0 0 0 0 -
SACHIO YAMADA 0 0.0% 1 20.0% 5 $2,507 0 0 0 0 -
MASATO YOKOI 0 0.0% 1 33.3% 3 $1,776 0 0 0 0 -
TOSHIYUKI KATO 0 0.0% 1 33.3% 3 $1,967 0 0 0 0 -
TOMOMORI SYOTARO 0 0.0% 0 0.0% 3 $843 0 0 0 0 -
HIROSHI OHARA 0 0.0% 0 0.0% 2 - 0 0 0 0 -
HIROKI MURAKAMI 0 0.0% 0 0.0% 2 - 0 0 0 0 -
TAKAHIRO IMAI 0 0.0% 0 0.0% 1 - 0 0 0 0 -
Jockey Name Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
SHINICHI MARUYAMA 208 9.2% 508 31.8% 2255 $1,397,591 0 0 0 0 $0.95
TERUHIRO ASANO 57 12.5% 99 34.1% 457 $382,817 0 0 0 0 $0.65
SOICHI KATO 51 12.7% 102 38.2% 401 $663,224 0 0 0 0 $1.27
TOMOMORI SYOTARO 45 8.6% 102 28.2% 521 $217,218 0 0 0 0 $0.77
TAKAHIRO IMAI 37 18.1% 52 43.6% 204 $217,020 0 0 0 0 $1.27
HITOMI MIYASHITA 25 16.4% 34 38.8% 152 $155,853 0 0 0 0 $1.21
HIROKI MURAKAMI 24 7.8% 85 35.3% 309 $197,752 0 0 0 0 $0.93
KATSUTO MARUNO 23 27.4% 24 56.0% 84 $137,750 0 0 0 0 $1.27
HIDEKI UTO 21 15.4% 32 39.0% 136 $70,706 0 0 0 0 $1.02
MASAAKI OHATA 18 17.6% 20 37.3% 102 $89,098 0 0 0 0 $1.23
NAOMI TOBE 16 12.2% 36 39.7% 131 $92,824 0 0 0 0 $0.55
HOSOKAWA SATOSHI 13 5.0% 38 19.5% 262 $171,522 0 0 0 0 $0.39
MASATO YOKOI 13 5.3% 35 19.7% 244 $59,319 0 0 0 0 $0.30
SEIJI KATO 11 15.3% 27 52.8% 72 $46,617 0 0 0 0 $0.61
SACHIO YAMADA 10 7.0% 27 26.1% 142 $86,431 0 0 0 0 $0.40

Seasons Summary Statistics

Season Wins Win (%) Places Place (%) Runners PM AUD $ G1(w) G2(w) G3(w) LR(w) ROI
2022/23 55 8.5% 102 24.2% 648 $519,239 0 0 0 0 $1.95
2021/22 64 7.8% 144 25.5% 817 $740,700 0 0 0 0 $0.68
2020/21 76 9.2% 143 26.4% 829 $766,066 0 0 0 0 $0.62
2019/20 82 9.9% 197 33.7% 829 $857,671 0 0 0 0 $0.64
2018/19 98 12.1% 200 36.9% 808 $623,125 0 0 0 0 $1.26
2017/18 63 8.0% 195 32.8% 787 $360,874 0 0 0 0 $0.46
2016/17 83 11.2% 184 36.0% 742 $303,896 0 0 0 0 $0.66
2015/16 63 10.0% 157 35.1% 627 $205,286 0 0 0 0 $0.54
2014/15 42 13.5% 74 37.2% 312 $100,592 0 0 0 0 $0.89
2011/12 0 0.0% 0 0.0% 5 - 0 0 0 0 -
Overall 626 9.8% 1396 21.8% 6404 $4,477,449 0 0 0 0 $0.80